menu

Bonus Topup 10% yang Tiada Had

Mr. Satan bagi 10% Bonus Topup

Bonus deposit 10% tanpa had.

Syarat-Syarat Promosi

  • Setiap ahli boleh menuntut bonus 10% tanpa had. Terdapat had pada bonus yang boleh menuntut. Klik di sini untuk menyemak had bonus dan pengiraan.
  • Bonus ini mesti memenuhi keperluan turnover 2 kali sebelum menyerahkan permintaan pengeluaran. Klik di sini untuk melihat contoh pengiraan keperluan jumlah pengeluaran.
  • Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan sebarang akaun pendua atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.